सीईपीएआयचा उद्देश असा आहे की सर्व कर्मचारी गुणवत्तेवर लक्ष केंद्रित करतात, सीईपीएआयद्वारे निर्दोष उत्पादनांची खात्री करुन घेण्यासाठी आपली आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करा.
 • Two piece cast fixed ball valve

  टू पीस कास्ट फिक्स्ड बॉल वाल्व

  सीईपीएआयद्वारे निर्मित दोन पीस कास्ट ट्रुनियन बॉल वाल्व मुख्यत: पाईपलाईनमध्ये माध्यम ब्लॉक करण्यासाठी किंवा कनेक्ट करण्यासाठी वापरले जाते. पाणी, स्टीम, तेल, द्रवीभूत वायू, नैसर्गिक वायू, वायू, नायट्रिक acidसिड, कार्बामाइड आणि इतर माध्यमासाठी टू पीस कास्ट ट्रुनिन बॉल वाल्व्हचा वापर केला जाऊ शकतो.
 • Two piece forged fixed ball valve

  दोन तुकडे बनावट निश्चित बॉल वाल्व

  सीईपीएआयद्वारे निर्मित दोन पीस फोर्जड ट्रुनियन बॉल वाल्व मुख्यतः पाईपलाईनमधील माध्यम ब्लॉक करण्यासाठी किंवा कनेक्ट करण्यासाठी वापरले जातात. पाणी, स्टीम, तेल, लिक्विफाइड गॅस, नैसर्गिक वायू, वायू, नायट्रिक acidसिड, कार्बामाइड आणि इतर माध्यमासाठी दोन तुकड्यांची बनावट ट्रुनिन बॉल वाल्व वापरा.
 • Three piece cast fixed ball valve

  थ्री पीस कास्ट फिक्स्ड बॉल वाल्व

  सीईपीएआय द्वारा उत्पादित थ्री पीस कास्ट ट्रुनियन बॉल वाल्व्हचा वापर मुख्यत्वे पाईपलाईनमधील माध्यम ब्लॉक करण्यासाठी किंवा कनेक्ट करण्यासाठी केला जातो. पाणी, स्टीम, तेल, लिक्विफाइड गॅस, नैसर्गिक वायू, वायू, नायट्रिक acidसिड, कार्बामाइड आणि इतर माध्यमासाठी थ्री पीस कास्ट ट्रुनिन बॉल वाल्व्हचा वापर करा.
 • Three piece forged fixed ball valve

  थ्री पीस बनावट निश्चित बॉल वाल्व

  सीईपीएआयद्वारे निर्मित थ्री पीस फोर्जड ट्रुनियन बॉल वाल्व मुख्यतः पाईपलाईनमधील माध्यम ब्लॉक करण्यासाठी किंवा कनेक्ट करण्यासाठी वापरला जातो. पाणी, स्टीम, तेल, लिक्विफाइड गॅस, नैसर्गिक वायू, वायू, नायट्रिक acidसिड, कार्बामाइड आणि इतर माध्यमासाठी वेगवेगळ्या सामग्रीचे थ्री पीस फोर्ज्ड ट्रुनियन बॉल वाल्व वापरा.
 • Forged steel lift check valve

  बनावट स्टील लिफ्ट चेक झडप

  सीईपीएआयद्वारे निर्मित फर्ज पिस्टन चेक वाल्व्ह मुख्यत: पाईपलाईनमध्ये माध्यम ब्लॉक करण्यासाठी किंवा कनेक्ट करण्यासाठी वापरले जाते. बनावट पिस्टन चेक वाल्व निवडा पाणी, स्टीम, तेल, लिक्विफाइड गॅस, नैसर्गिक वायू, वायू, नायट्रिक acidसिड, कार्बामाइड आणि इतर माध्यमांसाठी वापरले जाऊ शकते.
 • Two piece casting floating ball valve

  टू पीस कास्टिंग फ्लोटिंग बॉल वाल्व

  सीईपीएआयद्वारे निर्मित दोन पीस कास्ट फ्लोटिंग बॉल वाल्व मुख्यत: पाईपलाईनमध्ये माध्यम ब्लॉक करण्यासाठी किंवा कनेक्ट करण्यासाठी वापरले जाते. पाणी, स्टीम, तेल, लिक्विफाइड गॅस, नैसर्गिक वायू, वायू, नायट्रिक acidसिड, कार्बामाइड आणि इतर माध्यमासाठी वेगवेगळ्या सामग्रीचे टू पीस कास्ट फ्लोटिंग बॉल झडप निवडा.
 • Two piece forging floating ball valve

  टू पीस फोर्जिंग बॉल वाल्व

  सीईपीएआयद्वारे निर्मित दोन पीस फोर्ज फ्लोटिंग बॉल वाल्व मुख्यत: पाईपलाईनमध्ये माध्यम ब्लॉक करण्यासाठी किंवा कनेक्ट करण्यासाठी वापरले जाते. पाणी, स्टीम, तेल, लिक्विफाइड गॅस, नैसर्गिक वायू, वायू, नायट्रिक acidसिड, कार्बामाइड आणि इतर माध्यमांसाठी दोन तुकड्यांची बनावट फ्लोटिंग बॉल वाल्व वापरा.